Olympic Summer Course 2020

Olympic Summer Course 2020

Summer School
Add LINE@ https://bit.ly/2DzzJTK (ID:@kpisbangkok) ☎️ 0864760486 📍: https://bit.ly/2UzpAMJ โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้เรียนที่สนใจพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษด้วยการกระตุ้นผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM โดยโปรแกรมจะช่วยผู้เรียนด้านการแสดงออกอย่างสร้างสรค์ การทำงานร่วมกัน ด้านดนตรี ด้านศิลปะและด้านกำลังกาย โดยปีนี้จัดมาในธีม " โอลิมปิค" ถึงเวลาสู่การเป็นแชมป์เปี้ยน!!!! Through exploration, STEM, and Project-based approaches to learning, KPIS March Summer kids have fun developing their language skills in hands-on activities, creative expression, collaboration, music, art, and physical movement. This year’s theme is “Olympics”- It’s time to be a champion!” Register online: https://forms.gle/GctLyMVe2yRS5FVg8 Contact: Ms. Ratchanu Pungaiem (Jeab) Tel. 02-943-7790 Ext. 0 Email: ratchanu.pun@kpis.ac.th Date: March 9, 2020 - May 8, 2020 Time: 9.00 am – 2.00 pm Cost: 45,000 Baht for 8 Weeks 37,500 Baht for 6 weeks Early bird 10% discount for registration before February 15, 2020 Age: 3-5 years/ 6-8 years / 9-10 years Accredited by: WASC, ONESQA, OPEC - รับรองมาตรฐานการศึกษาโดย WASC, ONESQA, OPEC Licensed by: Ministry…
Read More
KPIS October Summer School Program 2019

KPIS October Summer School Program 2019

Summer School
🏫KPIS October Summer School Program 2019🏫: Develop your English language capabilities through stimulating weekly units based on STEM exploratory learning. ✔️ Develop skills enrichment, character building, and problem-solving. พัฒนาด้วยการเสริมสร้างทักษะผ่านการสร้างตัวละครและการแก้ปัญหา ✔️ Improve your individual skills and abilities which are at the heart of the joy of learning. พัฒนาทักษะและความสามารถส่วนบุคคลซึ่งเป็นหัวใจของความสุขในการเรียนรู้ ✔️ Qualified teachers โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ✔️ Group/Individual projects/presentations ทักษะการนำเสนอรายกลุ่มและรายบุคคล ✔️ Activities กิจกรรมต่างๆ ✔️ Transportation services(at extra cost) บริการรถรับส่งนักเรียน ✔️ Lunch and break time snacks provided อาหารว่างและอากลางวัน Accredited by: WASC, ONESQA, OPEC - รับรองมาตรฐานการศึกษาโดย WASC,ONESQA,OPEC Licensed by: Ministry of Education License No.0211.11/1334 ใบอนุญาตประกอบการสถานศึกษาเลขที่ ศธ.0211.11/1334 Member of: ISAT สมาชิกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย Add LINE@ https://bit.ly/2DzzJTK (ID:@kpisbangkok) ☎️ 02-9437790 ext 0 to register 🌐 https://kpis.ac.th/ 📍: https://bit.ly/2UzpAMJ
Read More
KPIS Elementary School Summer Exploration 2019

KPIS Elementary School Summer Exploration 2019

Summer School
The Elementary Summer School Exploration 2019 program of KPIS International School will be academically focused and students will participate in engaging STEM, literacy, and math activities.  Lessons will be structured using problem-based learning activities which is a way for students to explore concepts.  In addition, students will also participate in physical activity, arts and crafts and cooking classes to stimulate their overall engagement academically and socially. Groups: Grades 1-2 and Grades 3-5 students will be grouped together. Dates:  Session 1 (June 12th - June 28th) (13 days)   Fee: 19,500 Baht Session 2 (July 1st - July 16th) (12 days) Fee: 18,000 Baht Session 1+2 (July 1st - July 16th) (25 days)  Fee: 32,000 Baht Time: 9:00 am - 2:00 pm Location: KPIS International School, Bangkok, Thailand  
Read More
KPIS Kindergarten Summer School 2019

KPIS Kindergarten Summer School 2019

Summer School
Register now for the Kindergarten Summer School 2019 at KPIS International School. The Kindergarten Summer School classes will give emphasis on phonics, reading, math and Thai integrating the theme “Pirates and Explorers”. In addition, our Learning Center will be open to all summer students giving them more opportunities to integrate core subjects and the theme through extended play and other activities such as science, arts and craft and cooking. Session 1 June 12th - 28th, 2019     Fee: 19,500 Baht Session 2 July 1st - 16th, 2019     Fee: 18,000 Baht Session 1 & 2  June 12th - July 16th, 2019 Fee: 32,000 Baht Time: 9:00 a.m. - 2:00 p.m. Class size will not exceed 22 students. Location: KPIS International School, Ramintra, Bangkok, Thailand For more details, please contact Ms. Aey at…
Read More
KPIS International School: Summer School Program for secondary students

KPIS International School: Summer School Program for secondary students

Summer School
Dear KPIS Parents, We are very excited about the expansion and development of the Summer Program here at KPIS International School, Ramintra, Bangkok, Thailand. For secondary students, we have 4 course offerings to help student consolidate and enrich their learning. The Summer Program is five weeks long, from 9 am to 3 pm every weekday and is in session between June 12 and July 16, 2019. We have 8 KPIS secondary teachers here to ensure the program is of the highest quality and aligned with school learning objectives and philosophy. Please call the front office to enroll your child or ask questions.  Summer school students select one class to attend: English & Tech: This is an intensive English study course with a twist. We are opening our computer lab and…
Read More
KPIS October Summer Camp เข้าค่ายฤดูร้อนเดือนตุลาคม

KPIS October Summer Camp เข้าค่ายฤดูร้อนเดือนตุลาคม

Summer School
โปรแกรมช่วงฤดูร้อนเดือนตุลาคมของโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์สำหรับนักเรียน มีจุดประสงค์เพื่อจัดหาโอกาสในการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนโดยการเรียนรู้สำรวจประเทศต่างๆที่แตกต่างกันออกไปอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งกระตุ้นสภาพแวดล้อม ตามหัวข้อ ‘Around Different Countries’ . นอกจากนี้โปรแกรมนี้จะทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะต่างๆ , การสร้างบุคลักษณะ และ การแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถทำให้ผู้เรียนมีการตั้งเป้าหมาย และ ท้าทายตัวของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ ความสามารถของผู้เรียนอีกด้วย The KPIS October Summer School Program for students aims to provide learners opportunities to develop English language capabilities by exploring different countries in creative and stimulating environment weekly units based on the theme ‘Around Different Countries.’ During the program we will present the learners with opportunities in skills enrichment, character building, and problem-solving. They will set goals and challenge themselves while improving their individual skills and abilities. Location: KPIS International School สถานที่ : โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ Date: October 8, 2018 - October 26, 2018 วันที่ : 8 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561 Age Group: 6 -12 years old อายุ : 6-12 ปี Timings: 9.00 a.m. - 2.00 p.m. เวลา : 9.00 น. -…
Read More
KPIS Summer School Program 2018

KPIS Summer School Program 2018

Summer School
KPIS Summer Fun and Growth Camp takes place at the school campus. Our Summer Camp focuses on developing learners’ English language capabilities with an emphasis on phonics, reading, math and Thai. The learners will work together to tackle challenging tasks in a creative and stimulating environment based on a theme. We aim to foster and build a vital life skill such as teamwork and collaboration. They will set goals and challenge themselves while improving their individual skills and abilities. Learners will lead an active lifestyle, work in teams, extending personal limits as well taking part physical activities which are vital for a successful and balanced life. Location:     KPIS International School Date:        June 13, 2018 - July 17, 2018 Timings:      9.00 a.m. -2.30 p.m. Contact:      Ms. Aey at 02-9437790 ext 0 or email…
Read More